Znaleziono 4 artykuły

Wanda Moszczeńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swoistość metodyki historji, jako konsekwencja swoistości metodologicznej nauk historycznych Wanda Moszczeńska s. 20-28
Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po Ludwiku W. Wanda Moszczeńska s. 33-159
Rola założeń teoretycznych w praktyce postępowania badawczego : przyczynek metodologiczny do badań nad okresem wczesnodziejowym Wanda Moszczeńska s. 329-330, 70-101
"The Use of History", A. L. Rowse, 1946 : [recenzja] Wanda Moszczeńska A. L. Rowse (aut. dzieła rec.) s. 332-337