Znaleziono 1 artykuł

Ste Moysa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Herders Theologisches Taschenlexikon", t. 2-8, wyd. Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1972-1973 : [recenzja] Ste Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 208-209