Znaleziono 17 artykułów

Jacek Janusz Mrozek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi Jacek Janusz Mrozek s. 7-20
Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej Jacek Janusz Mrozek s. 31-39
System obligatoryjnego nauczania religii katolickiej w Niemczech, Austrii i Portugalii Jacek Janusz Mrozek s. 33-54
Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela Jacek Janusz Mrozek s. 41-47
Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów Jacek Janusz Mrozek s. 59-69
Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych Magdalena Golińska-Konecko Jacek Janusz Mrozek s. 73-83
"Ukraina – Polska – Unia Europejska : ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku", H. Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Lwów–Olsztyn–Ostrołęka 2014 : [recenzja] Jacek Janusz Mrozek J. Gołota (aut. dzieła rec.) O. Krasiwski (aut. dzieła rec.) H. Stroński (aut. dzieła rec.) s. 91-92
Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów Jacek Janusz Mrozek s. 153-162
Rozważania prawne wokół pojęcia "wolność słowa” Jacek Janusz Mrozek s. 157-163
Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy Jacek Janusz Mrozek s. 165-178
Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym Jacek Janusz Mrozek s. 179-190
Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej = Polish origins of law on freedom on religion Jacek Janusz Mrozek s. 235-248
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej = Polish origins of law on freedom on religion Jacek Janusz Mrozek s. 235-248
Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy Jacek Janusz Mrozek s. 255-271
Prawne źródła wolności słowa w Polsce Jacek Janusz Mrozek s. 281-287
"Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych", Marta Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jacek Janusz Mrozek Marta Romańczuk-Grącka s. 403-404
Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego Jacek Janusz Mrozek s. 429-439