Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Mszyca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program z zakresu edukacji europejskiej przeznaczony dla dzieci sześcioletnich "Przedszkolaki poznają kraje Unii Europejskiej" Beata Gonerska Renata Koźlik Małgorzata Mszyca s. 52-58
Scenariusz quizu edukacji europejskiej "Znamy cię Europo" Małgorzata Mszyca s. 59-61
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Małgorzata Mszyca s. 83-86