Znaleziono 3 artykuły

Irena Mudrecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie Irena Mudrecka s. 13-25
Wykorzystanie koncepcji «resilience» w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji Irena Mudrecka s. 49-61
Potrzeba i możliwości budzenia nadziei u niedostosowanych społecznie w świetle koncepcji poznawczej Irena Mudrecka s. 59-70