Znaleziono 4 artykuły

Monika Murzyn-Kupisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym Jarosław Działek Monika Murzyn-Kupisz s. 19-40
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym Jarosław Działek Monika Murzyn-Kupisz s. 19-40
Barbarzyńca w ogrodzie? : Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii Monika Murzyn-Kupisz s. 19-32
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów Monika Murzyn-Kupisz s. 49-62