Znaleziono 6 artykułów

Iwona Myśliwczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – przeszłość czy teraźniejszość? Iwona Myśliwczyk s. 34-50
Bycie rodzicem dziecka z ADHD w kontekście zdarzenia krytycznego : znaczenie "trafnej" diagnozy Iwona Myśliwczyk s. 112-123
Dziecko z ADHD w szkole integracyjnej – doświadczenia w narracjach rodziców Iwona Myśliwczyk s. 115-125
Normalizacja życia społecznego dziecka z ADHD w kontekście funkcjonowania rodziny Iwona Myśliwczyk s. 120-127
Retrospekcja doświadczeń biograficznych rodziców małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Iwona Myśliwczyk s. 140-153
Inkluzja edukacyjna na etapie przedszkola w rozumieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych Iwona Myśliwczyk s. 166-180