Znaleziono 5 artykułów

Marzanna Mziray

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poczucie depresji, lęku i bólu a style radzenia sobie w sytuacji trudnej u pacjentów z chorobą nowotworową = The feeling of depression, anxiety and pain and styles of copying with difficult situations in patients with cancer Przemysław Domagała Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania seniorów wobec osób sprawujących nad nimi opiekę w warunkach domowych = The expactations of seniors to people who care for them at home Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 59-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie własnej skuteczności i style radzenia sobie z sytuacją trudną u pielęgniarek pracujących z chorym umierającym = The sense of self-efficacy and copying styles with a difficult situation in nurses working with dying patients Przemysław Domagała Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia Przemysław Domagała Agnieszka Falba Marzanna Mziray Danuta Postrożny Małgorzata Radomska Regina Żuralska s. 351-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena związku między poczuciem własnej skuteczności a zachowaniami zdrowotnymi u pensjonariuszy wybranych Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa pomorskiego Przemysław Domagała Jerzy Foerster Paweł Jagielski Marzanna Mziray Andrzej Wiszniewski Regina Żuralska s. 409-418
  Zacytuj
 • Udostępnij