Znaleziono 2 artykuły

Izabela Nadolnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej : próba odpowiedzi na oczekiwania rzeczywistości XXI wieku = Formative Assessment in Early Learning Education : An Attempt to Answer the Expectations of the 21st Century Reality Izabela Nadolnik s. 43-55
Efektywna współpraca szkoły i rodziny : przykłady dobrych praktyk Izabela Nadolnik s. 137-147