Znaleziono 3 artykuły

Janusz Nagórny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybór podstawowy a konkretne decyzje moralne Janusz Nagórny s. 61-83
Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych Janusz Nagórny s. 69-92
„Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej”, red. ks. Janusz Nagórny, Andrzej Derdziuk OFM Cap., Lublin 1997 ; „Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń”, red. ks. Janusz Nagórny, Andrzej Derdziuk OFM Cap., Sandomierzu, Lublin 1999 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) Janusz Nagórny (aut. dzieła rec.) s. 421-423