Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Nagięć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promocja w bibliotekach naukowych akademickich szkół wyższych państwowych i niepaństwowych Magdalena Nagięć s. 3-24
Księgozbiór red. Jerzego Turowicza w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Magdalena Nagięć s. 103-114
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich : Kraków, 17-18 września 2012 roku Magdalena Nagięć s. 219-223