Znaleziono 11 artykułów

Kamilla Najdek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomenologia świadomości estetycznej Edmund Husserl Kamilla Najdek (tłum.) Janusz Sidorek (tłum.) s. 5-11
O kilku istotnych pojęciach w systemie estetyki Gernota Böhmego Kamilla Najdek s. 8-12
"Aesthetica in nuce" Hamanna a "Aisthetica" Baumgartena Kamilla Najdek s. 54-70
Zapach, tożsamość i pamięć : o konstytuowaniu podmiotu poprzez zapach Mădălina Diaconu Kamilla Najdek (tłum.) s. 57-68
Słowo i obraz : studium z fenomenologii obrazu literackiego Kamilla Najdek s. 87-110
Problem portretu Georg Simmel Kamilla Najdek (tłum.) Krzysztof Łukasiewicz (tłum.) s. 89-97
Rembrandt : szkic z filozofii sztuki Georg Simmel Kamilla Najdek (tłum.) Wojciech Zahaczewski (tłum.) s. 98-128
Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w "Zielonym Henryku" Gottfrieda Kellera Kamilla Najdek s. 131-148
Bemerkungen zur ästhetischen Komponente des philosophischen Essays: zum Beispiel „Karl Kraus“ von  Walter Benjamin Kamilla Najdek s. 132-138
O przedmiotach w języku : szkic o filozofii języka Waltera Benjamina Kamilla Najdek s. 152-182
Universität Gdańsk. Internationale Konferenz. Der deutsche Essay und Essayismus von der Romantik bis zur Postmoderne. Gdańsk, 27. bis 29. Juni 2014 Maria Magdalena Bachmann Marion Brandt Petra Buchta Peter Clar Joanna Firaza Sławomor Leśniak Kamilla Najdek Tomasz Ososiński Sarah Scheibenberger Matthias Schmidt Anne Schülke Balasundaram Subramanian s. 159-170