Znaleziono 3 artykuły

Jacek Nalewajko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu lokalnym - przykład gminy Szadek Jacek Nalewajko s. 97-110
Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne cechy przestrzeni geograficznej sołectwa Boczki w gminie Szadek Jacek Nalewajko s. 111-122
Zróżnicowanie przestrzenne cech środowiska geograficznego sołectwa Reduchów w gminie Szadek Jacek Nalewajko s. 117-132