Znaleziono 2 artykuły

Maria Nartonowicz-Kot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Barbara Wachowska (1929-2005) Maria Nartonowicz-Kot s. 205-208
"Nagroda Łodzi w latach 1926-1937", Maria Nartonowicz-Kot, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", z.9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Nartonowicz-Kot (aut. dzieła rec.) s. 310