Znaleziono 18 artykułów

Kazimierz Nasiłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De potestate sacerdotali secundum Gratianum : (continuatio) Kazimierz Nasiłowski s. 9-36
Ocena prawna ustanawiania duchownych schizmatyckich i heretyckich w świetle źródeł kościelnych od III do V wieku Kazimierz Nasiłowski s. 9-78
De potestate sacerdotali secundum Gratianum : (continuatio) Kazimierz Nasiłowski s. 11-39
De potestate sacerdotali secundum Gratianum : (continuatio) Kazimierz Nasiłowski s. 11-45
Dwuaspektowe traktowanie instytucji kapłaństwa w kościelnych przepisach prawno-administracyjnych zawartych w Dekrecie Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 11-44
De distincione potestatis ordinis et iurisdictionis a primis Ecclesiae saeculis usque ad exeuntem decretistarum periodum peracta Kazimierz Nasiłowski s. 13-48
Ustawodawstwo Dekretu Gracjana dotyczące przyjmowania do Kościoła katolickiego duchownych odłączonych Kazimierz Nasiłowski s. 13-82
Napiętnowanie duchownych i pozbawianie ich kapłaństwa według kanonów Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 31-76
Orzeczenie papieża Urbana II w sprawie diakonatu udzielonego przez heretyków Kazimierz Nasiłowski s. 33-73
De potestate sacerdotali secundum Gratianum Kazimierz Nasiłowski s. 61-86
Kapłańska władza niesakramentalna według Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 65-205
Znaczenie wyrażenia "ordynacja fałszywa" w świetle przepisów Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 73-107
Osądzanie duchownych od kapłaństwa w tekstach źródłowych Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 79-121
Z problematyki okresu święceń relatywnych Kazimierz Nasiłowski s. 97-208
Sankcja nieważności ordynacji w świetle źródeł prawa kościelnego do połowy V wieku Kazimierz Nasiłowski s. 145-221
Duchowni niekanoniczni, a sankcje na nich nakładane w okresie święceń relatywnych Kazimierz Nasiłowski s. 147-236
Opinia Rufina o władzy kapłańskiej i sakramentach Kazimierz Nasiłowski s. 157-268
Zgodność pierwszych dekretystów z opinią Gracjana o władzy kapłańskiej i o sakramentach Kazimierz Nasiłowski s. 159-222