Znaleziono 4 artykuły

Monika Nawrot-Borowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna Krzysztof Jakubiak Monika Nawrot-Borowska s. 15-46
Dom czy szkoła? : wady i zalety nauczania domowego i szkolnego na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku = School or home? : the advantages and disadvantages of homeschooling and school education on the Polish territory in the second half of the 19th and early 20th century Monika Nawrot-Borowska s. 29-53
Sprawy tajemne i nieczyste : rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle poradników : zarys problematyki Monika Nawrot-Borowska s. 127-162
Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia : sprawozdanie z konferencji w Zielonej Górze Monika Nawrot-Borowska s. 145-147