Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Anna Nesterowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim Małgorzata Anna Nesterowicz s. 49-85
Cztery wolności gospodarcze prawa europejskiego w kontekście transportu morskiego Małgorzata Anna Nesterowicz s. 79-111
Pomoc państwowa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w prawie wspólnotowym Małgorzata Anna Nesterowicz s. 113-138