Znaleziono 10 artykułów

Marek Ney-Krwawicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Armia Krajowa w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego Marek Ney-Krwawicz s. 15-21
Tułacze dzieci i ich szkoły 1939-1948 : (na marginesie wystawy z materiałów Marka Ney-Krwawicza "Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939-1948" Muzeum Niepodległości, luty-kwiecień 2011) Marek Ney-Krwawicz s. 81-106
"Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945", Grzegorz Ostasz, Rzeszów 1996 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Grzegorz Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1-2", Daniel Bargiełowski, Warszawa 2000-2001 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Daniel Bargiełowski (aut. dzieła rec.) s. 196-201
Generał brygady August Emil Fieldorf : szkic do sylwetki żołnierza w 50-lecie stracenia bohatera Marek Ney-Krwawicz s. 203-216
"«Polska okupacja» w północno-zachodnich Niemczech 1945-1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich", Jan Rydel, Kraków 2000 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Jan Rydel (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej Marek Ney-Krwawicz Stanisław Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Polska tajna administracja cywilna 1940-1945", Waldemar Grabowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Waldemar Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2 Korpusu i jego twórczość", Justyna Chłap-Nowakowa, Kraków 2004 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Justyna Chłap-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944", t. I-II, Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) s. 606-608