Znaleziono 11 artykułów

Barbara Niedźwiedzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Educational needs and selfperceived skills of teaching librarians – a comparative Polish-Norwegian study Irene Hunskar Barbara Niedźwiedzka s. 31-32
European Association for Health Information and Libraries Barbara Niedźwiedzka s. 75-78
Badania w zakresie medycznej informacji naukowej w Polsce w latach 2001-2010, a współczesne potrzeby poznawcze w tej dziedzinie Barbara Niedźwiedzka s. 84-92
Zróżnicowanie nauczania koncepcji informacyjnych – odpowiedź na rosnące trudności i potrzeby użytkowników informacji naukowej Barbara Niedźwiedzka s. 188-192
Podręcznik dla bibliotekarzy uczących kompetencji informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia Barbara Niedźwiedzka s. 227-233
Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych odpowiednia edukacja użytkowników? : wyniki sondażu Barbara Niedźwiedzka s. 228-238
Technologia Wiki jako narzędzie przydatne do tworzenia wspólnych zasobów profesjonalnej informacji dla bibliotekarzy medycznych Barbara Niedźwiedzka s. 284-294
EAHIL Workshop: Pathways to new roles: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce : Kraków, 12–15 IX 2007 r. : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum : Biblioteka Naukowa Barbara Niedźwiedzka Anna Uryga s. 303
Doświadczenia i wnioski z realizacji polsko-norweskiego projektu „MedLib Train” Irene Hunskår Regina Kűfner-Lein Barbara Niedźwiedzka Małgorzata Sieradzka-Fleituch Hege Slatsjøe Anne Stenhammer s. 321-329
Warsztaty European Association For Health Information and Libraries w 2007 roku w Krakowie Barbara Niedźwiedzka s. 355-357
Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment) Barbara Niedźwiedzka s. 495-497