Znaleziono 3 artykuły

Marek Niezabitowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z przyszłością wielkich postsocjalistycznych osiedli mieszkaniowych w Polsce w świetle polsko-niemieckich badań na wybranych przykładach : podejście metodologiczne Adam Bartoszek Beata Komar Beata Kucharczyk-Brus Elżbieta Niezabitowska Marek Niezabitowski s. 15-25
Procesy biograficzne w analizie adaptacji księży do środowiska zamieszkania na emeryturze : wybrane aspekty psychospołeczne Marek Niezabitowski s. 80-105
Proboszcz na emeryturze : wybrane aspekty psychospołeczne w świetle teorii i wywiadów Marek Niezabitowski s. 361-385