Znaleziono 7 artykułów

Jarosław Nikodem

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe źródło historyczne widziane oczami filmologa : uwagi na marginesie pracy Marka Hendrykowskiego "Film jako źródło historyczne" Jarosław Nikodem s. 115-129
Gniewosz — Jadwiga — Wilhelm. Krytyka przekazu „Annales” Jana Długosza Jarosław Nikodem s. 175-195
"Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy) : prameny déjin českých", Nová řada, II. díl, "Fontes rerum Bohemicarum", vydali Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová, Praha 2003 : [recenzja] Jarosław Nikodem Markéta Klosová (aut. dzieła rec.) Alena M. Černá (aut. dzieła rec.) Petr Čornej (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Powoływanie władcy w >>Rocznikach<< Jana Długosza", Roman Sobotka, Warszawa 2005 : [recenzja] Jarosław Nikodem Roman Sobotka (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455", Maria Koczerska, Warszawa 2004 : [recenzja] Jarosław Nikodem Maria Koczerska (aut. dzieła rec.) s. 196-200
Władysław Jagiełło, Jan z Tęczyna i domniemiany kryzys legitymizacyjny w Polsce lat 1399-1402 Jarosław Nikodem s. 231-249
Objęcie władzy na Litwie przez Jagiełłę w 1377 r. Jarosław Nikodem s. 451-460, 518