Znaleziono 2 artykuły

Jolanta Nocoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy i dylematy współczesnej lingwodydaktyki języka polskiego Jolanta Nocoń s. 49-64
W kręgu „stylistycznych remanentów” – uwagi po lekturze książki "Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej" pod redakcją Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń i Urszuli Żydek-Bednarczuk (Kraków 2013, 528 s.) Ewa Ficek Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) Jolanta Nocoń (aut. dzieła rec.) Urszula Żydek-Bednarczuk (aut. dzieła rec.) s. 107-111