Znaleziono 6 artykułów

Jacek Marek Nogowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duszpasterstwo w Polsce wobec mass mediów Jacek Marek Nogowski s. 7-14
Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności Jacek Marek Nogowski s. 55-64
Funkcje społeczne rodziny i jej zagrożenia na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego Jacek Marek Nogowski s. 57-68
Działalność charytatywna wyzwaniem dla parafii Jacek Marek Nogowski s. 83-93
Rodzina – jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Marek Nogowski s. 159-171
Ubóstwo w Polsce uwarunkowane sytuacją społeczno-ekonomiczną w latach 1990-2003 Jacek Marek Nogowski s. 373-393