Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Norek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Kesra Nermend Tomasz Norek s. 7-8
Bariery rozwoju działalności innowacyjnej firm sektora MSP branży morskiej regionu zachodniopomorskiego Tomasz Norek s. 45-57
Koncepcja pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego Tomasz Norek s. 127-143
Analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim Tomasz Norek s. 131-142
Comparative Analysis of Innovative Activity Determinants in Selected SME’s in Brazil and Poland. Results of Empirical Researches Daniel Luis Arenhardt Tomasz Norek s. 157-181
Analiza i ocena wybranych aspektów wdrażania informatycznych systemów klasy CRM w małych i średnich przedsiębiorstwach Tomasz Norek s. 482-490
Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą w obszarze potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Tomasz Norek s. 639-646