Znaleziono 9 artykułów

Ewa Nowak-Juchacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic do portretu filozofa albo igranie z granicą Ewa Nowak-Juchacz s. 33-51
Świat oczyma Benjamina Akiko Nagasawa Ewa Nowak-Juchacz (tłum.) s. 53-60
Ocalić Sartre'a Ewa Nowak-Juchacz Hanna Puszko (aut. dzieła rec.) s. 99-107
Sztuka myślenia o sztuce : (rozterki nie tylko heglowskie) Ewa Nowak-Juchacz s. 109-128
Kilka uwag do „Wprowadzenia” Miłowita Kunińskiego Ewa Nowak-Juchacz s. 183-186
Francuskie spory o Hegla Włodzimierz Lorenc Ewa Nowak-Juchacz (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Czy secesja to zjawisko cykliczne? Ewa Nowak-Juchacz Teresa Pękala (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Oręż słowa Grzegorz Stancel Ewa Nowak-Juchacz (aut. dzieła rec.) s. 199-204
Zwierzęta w kształcie dzieł sztuki Ewa Nowak-Juchacz Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) s. 228-232