Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Nowak-Rząsa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu terenów zieleni miasta Magdalena Nowak-Rząsa s. 49-54
Ochrona obiektów parkowych na przykładzie Olsztyna Magdalena Nowak-Rząsa s. 69-81
Zadrzewienia śródpolne jako cenny element krajobrazów rolniczych Magdalena Nowak-Rząsa s. 99-106