Znaleziono 5 artykułów

Andrzej T. Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śpiew psalmiczny jako czynnik integrujący społeczność żydowską w dobie starożytnej Andrzej T. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 65-89
Rola archetypów muzycznych w epoce hellenizmu = The Role of Musical Archetypes during Hellenistic Epoch Andrzej T. Nowak s. 167-180
"Spotkania Klubu Historii Idei. 2004-2007", T. 2, pod red. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej T. Nowak Ewa Śnieżyńska-Stolot (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Psalmodia jako archetyp europejskiej kultury muzycznej Andrzej T. Nowak s. 255-273
Tradycja romantyczna w polskiej i europejskiej kulturze muzycznej XIX stulecia. Podobieństwa i różnice Andrzej T. Nowak s. 267-286