Znaleziono 3 artykuły

Andrzej W. Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnota i wspólnotowość w procesach transformacji systemowej Andrzej W. Nowak s. 49-57
Methodenstreit, podmiot, phronesis : wpływ sposobu interpretacji opozycji "humanistyka a przyrodoznawstwo" na rozumienie etyki, polityki i podmiotu Andrzej W. Nowak s. 137-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ontological imagination: transcending methodological solipsism and the promise of interdisciplinary studies = Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych Andrzej W. Nowak s. 169-193, 338-362