Znaleziono 7 artykułów

Marek Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja międzynarodowego sądownictwa karnego Marek Nowak s. 4-16
Kraków - Śródmieście - Prądnik Czerwony, AZP 102-56/- Marek Nowak Ewa Rook s. 16-17
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kraków - Śródmieście - Prądnik Czerwony, AZP 102-56 Marek Nowak Ewa Rook s. 17-18
Gnojno, st. 4, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 91-65 Marek Nowak s. 24-25
Nieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. Marek Nowak s. 27-43
An algebraic approach to a concept of proposition Marek Nowak Daniel Vanderveken s. 115-123
Zarządzanie lokalną zmianą : spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich Adam Choryński Derk Loorbach Piotr Matczak Marek Nowak Frank van Steenbergen Julia M. Wittmayer s. 121-128