Znaleziono 9 artykułów

Jarosław Nowaszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mors atra" i "mors bona" - dwa sposoby przedstawiania śmierci w łacińskich epitafiach renesansowych Jarosław Nowaszczuk s. 5-16
Renesansowe epitafia biskupów Jarosław Nowaszczuk s. 25-39
Pozagrobowa przepowiednia i jej wypełnienie : wczesnorenesansowe exemplum Ludwika Alidozjusza Jarosław Nowaszczuk s. 69-82
Entymemat jako struktura epigramatyczna : koncepcja Jakuba Masena Jarosław Nowaszczuk s. 107-124
Sposoby opracowania akuminu : Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny "De Iuda proditore" Jarosław Nowaszczuk s. 107-132
Topika antyczna w łacińskich epitafiach epigraficznych epoki renesansu Jarosław Nowaszczuk s. 137-152
Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti : dwie wizje starości Jarosław Nowaszczuk s. 163-189
Definicja jako źródło epigramatycznej argucji w jezuickiej teorii i praktyce Jarosław Nowaszczuk s. 173-184
W kręgu religijności antycznej : misteria eleuzyjskie : od mitu do kultu Jarosław Nowaszczuk s. 177-202