Znaleziono 30 artykułów

Janusz Nowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tryptyk z Lądu" – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki Janusz Nowiński s. 39-50
Cystersi propagatorami kultu relikwii św. Urszuli i jej Towarzyszek (Undecim Milium Virginum) – Wybrane przykłady Janusz Nowiński s. 61-72
Rekonstrukcja fresków Andrzeja Radwańskiegoo na polach sklepień południowej nawy bocznej kościoła Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Jędrzejowie Janusz Nowiński s. 121-130
Nieznane ołtarze mistrza z Lubiąża, czyli Ernesta Brogera, w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą Janusz Nowiński s. 129-140
Polichromia sklepienia prezbiterium i transeptu pocysterskiego kościoła w Lądzie nad Wartą Janusz Nowiński s. 161-188
Unikalne znaczenie wody chrzcielnej i jej wykradanie do praktyk magicznych przyczyną ewolucji formy chrzcielnicy i jej zabezpieczenia Janusz Nowiński s. 175-191
Zabytki Ziemi Konińskiej wartością kształtującą tożsamość i rozwój kulturowy regionu konińskiego Janusz Nowiński s. 179-185
Dzwon w tradycji i kulturze Europy Janusz Nowiński s. 197-203
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Umieniu : nieznane dzieło z kręgu Franciszka Śmiadeckiego Janusz Nowiński s. 199-208
"Tabula memorialis z Lądu" : oryginalny przykład pamięci o zmarłych i dokumentacji historii w cysterskim opactwie w 1. połowie XVIII wieku Janusz Nowiński s. 205-218
"Ląd", Janusz Nowiński, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Kostrzyńska-Miłosz Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 242-244
Agnusków zapomniana moc, sława i piękno : rzecz o papieskim "Agnus Dei" Janusz Nowiński s. 245-267
Relikwie "Undecim Milium Virginum" w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz św. Urszuli Janusz Nowiński s. 253-272
"Bernhard von Clairvaux 2. Die Darstellung des Heiligen in der bildenden Kunst : Gabriel Hammer verfaste den Abschnitt >>Buchmalerei<<", Arno Paffrath, [b.m.] 1990 : [recenzja] Janusz Nowiński Arno Paffrath (aut. dzieła rec.) s. 258-260
"Metafizyczne piorunochrony" : depozyty złożone w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie nad Wartą w 1720 roku Janusz Nowiński s. 259-278
Sakralna przestrzeń : charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne Janusz Nowiński s. 269-283
Restauratio et aedificatio : zabytkowy zespół klasztorny w Lądzie pod opieką salezjanów Janusz Nowiński s. 281-290
Turris eburnea, Tabernaculum aureum, Templum dei, Arca foederis : średniowieczne figury maryjne przechowujące Eucharystię Janusz Nowiński s. 283-290
"Ląd nad Wartą", Janusz Nowiński, Warszawa 2011 ; "Salezjanie w Lądzie 1921-2011", red. Janusz Nowiński, Warszawa-Ląd 2011 : [recenzja] Anna Sylwia Czyż Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 288-289
Opat Lądu Konstanty Iłowiecki i jego pamiątkowe tablice Janusz Nowiński s. 295-309
400 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia (Matki Bożej Czerwińskiej) na Jasnej Górze w Czerwińsku Janusz Nowiński s. 319-338
"Na podobieństwo winnej latorośli..." : alegoria rozwoju zakonu Cystersów na obrazie Adama Swacha w krużgankach klasztoru w Lądzie nad Wartą : najstarszy widok zabudowań lądzkiego opactwa Janusz Nowiński s. 325-336
Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła : dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą Janusz Nowiński s. 325-340
"Sakralna sztuka gotycka na Śląsku", Józef Mandziuk, Wrocław 2003 : [recenzja] Janusz Nowiński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 342-345
Ogrody dawnego założenia cysterskiego w Lądzie nad Wartą : historia oraz współczesna koncepcja ich rewaloryzacji i rewitalizacji Janusz Nowiński s. 351-374
Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej : (w 10 rocznicę koronacji) Janusz Nowiński s. 389-397
"Czerwińsk", Janusz Nowiński, Warszawa 2012 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Ląd nad Wartą", Janusz Nowiński, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 406
"Czerwińsk", Janusz Nowiński, Warszawa 2012 : [recenzja] Karolina Prymlewicz Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 418-419
Idea Sancta Sanctorum i Arki przymierza towarzysząca przechowywaniu Eucharystii we wczesnośredniowiecznych świątyniach Janusz Nowiński s. 537-548