Znaleziono 9 artykułów

Ewa Nowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziecko sześcioletnie a reforma szkolna Ewa Nowicka s. 105-110
Dwadzieścia lat eksperymentu z lokalną partycypacją mniejszości romskiej w podhalańskiej gminie Ewa Nowicka Maciej Witkowski s. 105-119
Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej Ewa Nowicka s. 138-140
Konwersja religijna i konwersja kulturowa : Romowie zielonoświątkowcy w Szaflarach Ewa Nowicka s. 165-183
Ocenianie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Ewa Nowicka s. 193-197
Program innowacyjny upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii Ewa Nowicka s. 205-210
Zajęcia integracyjne na temat - "Nowa pora - wiosna" w klasie drugiej szkoły podstawowej Ewa Nowicka s. 208-213
Współpraca szkoły i środowiska rodzinnego gwarancją sukcesu ucznia Ewa Nowicka s. 297-302
Plan działań zmierzających do oceny stopnia rozwoju psychomotorycznego ucznia w klasie pierwszej Ewa Nowicka s. 317-333