Znaleziono 15 artykułów

Przemysław Nowogórski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architektura i wystrój kościoła franciszkanów-reformatów w Szczawinie Kościelnym Przemysław Nowogórski s. 3-6
Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit AlChadim oraz Wadi Al-Hôl) Przemysław Nowogórski s. 5-12
Najstarsze hebrajskie inskrypscje alfabetyczne : (analiza epigraficzna) Przemysław Nowogórski s. 5-15
Topografia Jerozolimy wczesnochrześcijańskiej według "Mapy z Madaby" Przemysław Nowogórski s. 5-17
Synagogi w Palestynie w okresie Drugiej Świątyni w kontekście historycznym i archeologicznym Przemysław Nowogórski s. 5-15
3000 lat Jerozolimy w kontekście źródeł historycznych i archeologicznych Przemysław Nowogórski s. 8-16
Historia zabudowy wzgórza zamkowego w Gostyninie : (próba syntezy w świetle współczesnych badań) Przemysław Nowogórski s. 13-16
Mit odbudowy zamku w Gostyninie Przemysław Nowogórski s. 14-19
Sefforis - Perła Galilei - w historii i w tradycji : (do podboju arabskiego) Przemysław Nowogórski s. 21-32
Monastycyzm chrześcijański w Judei w okresie bizantyjskim : zarys historyczno-archeologiczny Przemysław Nowogórski s. 23-34
Biblijna Betsaida w świetle współczesnych badań Przemysław Nowogórski s. 25-36
Pretorium w Jerozolimie : historia i archeologia miejsca w kontekście procesu Chrystusa Przemysław Nowogórski s. 27-32
"W poszukiwaniu prawdziwej wiary : współczesne ruchy odnowy religijnej w krajach pozaeuropejskich", red. Anna Mrozek-Dumanowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Przemysław Nowogórski Anna Mrozek-Dumanowska (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Archeologia biblijna", Stanisław Gałęcki, Gniezno 1994 : [recenzja] Przemysław Nowogórski Stanisław Gałęcki (aut. dzieła rec.) s. 243-245
Początek polskich badań archeologicznych w Betsaidzie Przemysław Nowogórski s. 263-264