Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Nyklewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Activation of Long-Term Unemployed in the Eastern Regions of the Federal Republic of Germany Krzysztof Nyklewicz s. 182-196
Regional Differentiation of the Low Wages Sector in the Federal Republic of Germany Krzysztof Nyklewicz s. 242-257