Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Obarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w Misterium Paschalnym według ekumenicznego uzgodnienia Grupy z Dombes Ryszard Obarski s. 12-221
Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Maryi w ekumenicznej interpretacji Grupy z Dombes Ryszard Obarski s. 221-262
Niewiasta z Nazaretu modelem człowieka stworzonego i odkupionego : Maryja w perspektywie antropologicznej według Grupy z Dombes Ryszard Obarski s. 246-270
Maryja, model relacji istoty ludzkiej z Bogiem Sergio Rostagno Ryszard Obarski (tłum.) s. 271-286
Maryja w Bożym planie i w komunii świętych Grupa z Dombes Ryszard Obarski s. 271-407
Duch Święty i Maryja w dokumentach ekumenicznych (Grupa z Dombes i Komisja ARCIC) Ryszard Obarski s. 279-304
Objawienia maryjne w świetle maryjnych dokumentów ekumenicznych : (Komisja Katolicko-Luterańska w USA, Grupa z Dombes, Komisja ARCIC) Ryszard Obarski s. 294-308
Chrystus uwielbiony i Wniebowzięcie Dziewicy : problem ciał duchowych : między historią i eschatologią Bernard Sesboüé Ryszard Obarski (tłum.) s. 311-323
Metoda teologiczna Grupy z Dombes : implikacje dla współczesnej mariologii Ryszard Obarski s. 329-364
Maryjny dokument z Dombes : implikacje dla duszpasterstwa maryjnego Ryszard Obarski s. 356-382