Znaleziono 4 artykuły

Renarda Ocieczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Śpiewałbym głośniej, gdybyś nie był bratem" : o rodzinnych listach dedykacyjnych w wieku XVII Renarda Ocieczek s. 129-150
"Wartości i słowa : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. I", red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa, Katowice 2001; "Sarmackie theatrum : idee i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. II", red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Katowice 2001 : [recenzja] Maria Barłowska Wojciech Kaliszewski Bożena Mazurkowa Renarda Ocieczek s. 183-187
Roździeńsciana Adam Jarosz Renarda Ocieczek s. 233-255
"Studia o dawnej książce", Renarda Ocieczek, Katowice 2002 : [recenzja] Janusz Ziembiński Renarda Ocieczek (aut. dzieła rec.) s. 249-254