Znaleziono 3 artykuły

Alena Ockajova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dbałość o podstawowe zasady BHP gwarancją osiągania dobrych efektów w pracy Daniel Novák Alena Očkajová Ján Stebila s. 37-44
Študijný materiál pre oblasť BOZP v príprave budúcich učiteľov Adrian Banski Alena Ockajova s. 127-133
Verification of a new textbook forthe “Technology” subject in an innovated state educational programme Milan Bernát Renáta Bernátová Alena Očkajová Ľubomír Žáčok s. 139-152