Znaleziono 1 artykuł

Beata Oelszlaeger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana stopnia pewności podmiotu względem posiadanych i odbieranych w toku kształcenia informacji (wybrane aspekty analizy samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów klas młodszych) Beata Oelszlaeger s. 221-238