Znaleziono 7 artykułów

Paweł Placyd Ogórek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie duchowej dojrzałości osób konsekrowanych według św. Teresy z Avila Paweł Placyd Ogórek s. 45-79
Refleksja teologiczno-moralna z okazji 30-lecia encykliki "Humanae vitae" Paweł Placyd Ogórek s. 51-69
Równowaga wewnętrzna w życiu religijnym i kontemplacji Paweł Placyd Ogórek s. 137-176
Czy rzeczywiście nowe zesłanie Ducha Świętego? Paweł Placyd Ogórek s. 143-161
Edyta Stein : św. Teresa Benedykta od Krzyża, filozof i karmelitanka (1891-1942) Paweł Placyd Ogórek s. 175-183
Duchowość karmelitańska Paweł Placyd Ogórek s. 181-192
Duchowość Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Paweł Placyd Ogórek s. 355-390