Znaleziono 5 artykułów

Paulina Olechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje prasy szkolnej : charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świnoujskiego i gryfickiego Paulina Olechowska s. 29-42
Ideologiczne podziały mediów na gruncie teorii kultury dziennikarskiej Thomasa Hanitzscha (rozważania na podstawie analizy treści czasopism „Press” i „Forum Dziennikarzy” z lat 2012–2016) Paulina Olechowska s. 56-70
Dziennikarstwo transgraniczne na przykładzie powiatu świnoujskiego Paulina Olechowska s. 157-169
Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002-2004 Paulina Olechowska s. 263-288
"Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich", Paulina Olechowska, Szczecin 2012 : [recenzja] Rafał Kamprowski Paulina Olechowska (aut. dzieła rec.) s. 437-439