Znaleziono 6 artykułów

Adam Oleksiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Atrakcyjność regionu Europy Środkowej i Wschodniej dla rozwoju globalnego rynku "offshoringu" Adam Oleksiuk s. 113-129
Gospodarcze i geopolityczne aspekty współpracy między Polską a Ukrainą w świetle wydarzeń "pomarańczowej rewolucji" i rozszerzenia Unii Europejskiej Adam Oleksiuk s. 141-161
Makroekonomiczne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej : ujęcie retospektywne Adam Oleksiuk s. 201-221
Socio-Economic Differentiation of Polish Region Wiesław Breński Adam Oleksiuk s. 212-226
Konwergencja makroekonomiczna w Unii Europejskiej : przykład Polski Adam Oleksiuk s. 217-241
Economic transformation processes of central and eastern European countries Adam Oleksiuk s. 225-242