Znaleziono 5 artykułów

Mateusz Oleksy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dwuznaczności "zwrotu praktycznego" w filozofii postsokratejskiej Mateusz Oleksy s. 5-16
Od realizmu do arealizmu : cz.3 : deflacyjne rozwiązanie problematyki realizmu w filozofii powittgensteinowskiej Mateusz Oleksy s. 25-37
Od realizmu do arealizmu : cz.1 Mateusz Oleksy s. 41-52
Od realizmu do arealizmu: cz.2 : realizm epistemologiczny przez lingwistyczne okulary Mateusz Oleksy s. 75-88
Śladami solipsyzmu : medytacja wokół pewnego zagadkowego fragmentu z rozprawy doktorskiej Schopenhauera Mateusz Oleksy s. 105-118