Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Olesiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Apeiron" Melissosa Dariusz Olesiński s. 29-35
Eleackie podstawy Demokrytejskiej koncepcji atomów i próżni Dariusz Olesiński s. 31-44
Program filozofii Zenona z Elei jako refutacja wielości Dariusz Olesiński s. 43-52
Poznanie Dobra jako zwieńczenie Platońskiej dialektyki Dariusz Olesiński s. 129-143
Henologia Platońska a Arystotelesowska - od "metheksis" do "mimesis" Dariusz Olesiński s. 139-146
Platon, wstyd i polityka Dariusz Olesiński Christina H. Tarnopolska (aut. dzieła rec.) s. 357-361