Znaleziono 6 artykułów

Anna Oleszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Anna Oleszak s. 5
Od Redakcji Anna Oleszak s. 5
Od Redakcji Anna Oleszak s. 6
Samokształcenie kierowane w szkoleniach BHP - szansa czy zagrożenie? Anna Oleszak s. 101-106
Problemy dydaktyczne szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Anna Oleszak s. 191-199
„Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy”, Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Oleszak Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 241-243