Znaleziono 8 artykułów

Aleksander Oleszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ważne powody jako przesłanka zniesienia wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny Aleksander Oleszko s. 6-19
Zasada nominalizmu w prawie cywilnym Aleksander Oleszko s. 23-37
"Postępowanie o zniesienie współwłasności", Marek Sychowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Aleksander Oleszko Marek Sychowicz (aut. dzieła rec.) s. 43-47
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1986 r. III CZP 48 Aleksander Oleszko s. 89-93
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1985 r. III CZP 75 Aleksander Oleszko s. 98-101
"Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa", praca zbiorowa, t. V, Warszawa 1977 : [recenzja] Aleksander Oleszko s. 99-103
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1980 r., IV CR Aleksander Oleszko s. 140-145
Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Aleksander Oleszko s. 551-561