Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Olpińska-Szkiełko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Anthropozentrische Sprachtheorie und Fachsprachenforschung Magdalena Olpińska-Szkiełko s. 81-90
Glottodydaktyczne implikacje lingwistycznych badań nad dwujęzycznością i koncepcji wychowania dwujęzycznego Magdalena Olpińska-Szkiełko s. 103-115
Dydaktyka niemieckiego języka specjalistycznego prawa i ekonomii w praktyce : koncepcja serii podręczników "Polens Wirtschafts- und Rechtssystem" Magdalena Olpińska-Szkiełko s. 209-217
"Mensch – Sprachen – Kulturen", Beiträge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.–27. Mai 2012, Grzegorz Pawłowski, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Silvia Bonacchi (Hg.), Warszawa 2012 : [recenzja] Marcelina Kałasznik Silvia Bonacchi (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska-Szkiełko (aut. dzieła rec.) Grzegorz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 329-335