Znaleziono 1 artykuł

Jan Olszanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hipoteka przymusowa, w szczególności jako sposób zabezpieczenia należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece Jan Olszanowski Wojciech Piątek s. 51-66