Znaleziono 14 artykułów

Barbara Olszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galileana w zbiorach polskich Barbara Olszewska Ryszard Palacz s. 71-87
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Mutermilch (1903-1990) Barbara Olszewska Eugeniusz Olszewski s. 77-84
Aleksander Birkenmajer 1890-1967 Jerzy Dobrzycki Marian Kurdziałek Barbara Olszewska s. 107-119
"Polski słownik biograficzny", Zeszyty 55-57: t. 12/4, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Barbara Olszewska Eugeniusz Olszewski s. 151-153
Problematyka historyczna integracji i zróżnicowania nauki, techniki i sztuki Barbara Olszewska s. 211-214
Uczeń z chorobą przewlekłą - zakres świadomości i odpowiedzialności działań edukacyjnych Barbara Olszewska s. 234-244
Edmund Trepka 1880-1964 Barbara Olszewska Tadeusz Zamoyski s. 379-381
Czechosłowacko-polskie spotkanie naukowe Barbara Olszewska s. 489-490
[W zeszycie 2/1966] Barbara Olszewska s. 504
Wystawa poświęcona Wydziałowi Fizyczno-Matematycznemu Szkoły Głównej Barbara Olszewska s. 619-620
Aspekty socjologiczne i porównawcze ujęcie historii nauki na przykładach z XVIII w. Czesko-słowacko-polskie spotkanie naukowe Barbara Olszewska s. 677-683
Kopalnia i huta na freskach z XVII wieku w Rzeszowie Barbara Olszewska s. 719-720
Posiedzenie Komitetu Małgorzata Malewicz Barbara Olszewska s. 726-731
"Dzienniki. 1822-1863", T. 1-2, Eugène Delacroix, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Barbara Olszewska Eugène Delacroix (aut. dzieła rec.) s. 741-743