Znaleziono 23 artykuły

Mieczysław Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stare druki w bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Mieczysław Olszewski s. 64-71
Struktura dziękczynienia w anaforach Kościoła starożytnego Mieczysław Olszewski s. 65-81
W poszukiwaniu zasady duszpasterstwa Mieczysław Olszewski s. 77-100
"Adwent" w liturgicznej tradycji Kościoła prawosławnego Mieczysław Olszewski s. 79-90
Z metodologii teologii pastoralnej Mieczysław Olszewski s. 117-129
Synod diecezjalny a program duszpasterski Mieczysław Olszewski s. 123-136
Budowanie wspólnoty - zadaniem duszpasterstwa Mieczysław Olszewski s. 125-154
Inwentarz biblioteki Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Białymstoku z 1820 roku Mieczysław Olszewski s. 137-200
Prawosławna teologia pastoralna w XIX wieku w Rosji Mieczysław Olszewski s. 155-174
Znaczenie Kościoła rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od 'konstantyńskiego przełomu' do Soboru Chalcedońskiego (451) Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 175-192
Europejska integracja z chrześcijańskiego punktu widzenia Mieczysław Olszewski s. 183-185
Rodzina jako podmiot duszpasterstwa w świetle programów duszpasterskich episkopatu Polski Mieczysław Olszewski s. 185-198
"Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten", Christoph Böttigheimer, Johannes Hofmann, Frankfurt am Main 2008 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Christoph Böttigheimer (aut. dzieła rec.) Johannes Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Pastoraltheologische Konzeptionen in der Orthodoxen Kirchen Russlands des 19. Jahrhunderts und ihre Zourdnung zur Asketik : eine Pastoralgeschichtliche Untersuchung", Münster in Westfalen 1984 : [recenzja] Antoni J. Nowak Mieczysław Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 272-290
"Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des chirstlichen Glaubens", Gerhard Lohfink, Freiburg im Breisgau 1982 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 274-277
Augustyna Mirysa zapiski na książkach Mieczysław Olszewski s. 281-290
Sprawozdanie z Sympozjum Post Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia) "Ist die Kirche planbar? Alte Frage - dauernde Ansprüche? Czy da się zaplanować działalność Kościoła? Stare pytanie - trwałe wyzwania" Mieczysław Olszewski s. 315-318
"Der polnische Katholizismus vor und nach 1989 : wor der totalitären zur demokratischen Herausforderung", hrsg. von Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Köln [etc.] 1998 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Nikolaus Lobkowicz (aut. dzieła rec.) Leonid Luks (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose", Medart Kehl, Freiburg 1996 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Medart Kehl (aut. dzieła rec.) s. 413-416
Sympozjum pt. "Doradztwo organizacyjne dla Kościoła" Mieczysław Olszewski s. 435-438
"Pastorale Perspektiven auf dem Bauplatz Europa" : Österreichische Pastoraltagung, Salzburg 8-10.01.2004 Mieczysław Olszewski s. 479-483
Konferencja na temat "Starodruki Biblioteki AWSD w Białymstoku i ich konserwacja" Mieczysław Olszewski s. 618-620