Znaleziono 12 artykułów

Ewa Olszowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : rekonesans badawczy Ewa Olszowy s. 29-85
Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 89-102
Wystawa "Kościół na Górnym Śląsku a sztuka niezależna" Ewa Olszowy s. 97-102
Wyjazd szkoleniowy do biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramachprogramu ERASMUS+ Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 102-109
Czasopisma z zakresu nauk teologicznych w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ) Ewa Olszowy s. 108-139
"Biblioteki za granicą: organizacja - kooperacja - inspiracja", VIII Ogólnopolska Konferencja Studencko-doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców, Katowice, 19 listopada 2014 r. Ewa Olszowy s. 152-156
"Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego", red. Waldemar Witold Żurek, Lublin 2014 : [recernzja] Ewa Olszowy Waldemar Witold Żurek (aut. dzieła rec.) s. 161-168
Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ewa Olszowy s. 178-190
"Bibliotekarz obywatelem świata" : warsztaty językowe w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu : Sosnowiec, 30 września 2011 r. Eliza Lubojańska Ewa Olszowy s. 213-216
Sprawozdanie z Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Prawo autorskie w bibliotekach" : Katowice, 24 luty 2010 r. Ewa Olszowy s. 224-227
"Biblioteka w Służbie Człowieka i Książki" : konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ramach XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Katowice, 17 maja 2014) Ewa Olszowy s. 245-248
"Rok Wiary : dokumenty i przewodniki po drodze wiary" : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego : Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku Ewa Olszowy s. 246-250